11. jul. 2024

Stillingsopslag: Revisor hos KAMPER+ANDERSEN

Vil du være en del af et dynamisk team i en voksende revisionsvirksomhed? KAMPER+ANDERSEN søger en erfaren revisor til at assistere med årsregnskaber, skatteopgørelser og interne processer. Med mindst 4 års erfaring inden for regnskabsaflæggelse og kendskab til Uniconta, E-conomic, Case-ware og MS Office, kan du blive vores nye kollega.

Læs mere +

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver – især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +

11. mar. 2024

Kontantforbuddet skærpes

Folketinget har for nylig vedtaget en skærpelse af forbuddet mod at modtage kontanter. Det betyder, at erhvervsdrivende fra 1. marts 2024 nu kun må modtage 14.999 kroner i kontanter mod tidligere 19.999 kroner og før det 49.999 kroner.

Læs mere +

28. feb. 2024

Reglerne for skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2024

Kigger vi på reglerne for – og forskellen på – henholdsvis reklameomkostninger, personaleomkostninger og repræsentationsomkostninger, så vidner talrige skattesager om, at SKAT ikke altid er enig med dine eller andre virksomheders fortolkning af fradrag.

Og hånden på hjertet – har du helt tjek på, hvad der er hvad?

Læs mere +

31. jan. 2024

Opkrævning af ejendomskat

Opkrævningen af ejendomsskatter er nu overgået fra kommunerne til staten. Det betyder at opkrævningen af ejendomsskatter fremover sker via ejerens forskudsopgørelse eller en skattekonto. Men ved du hvordan ejendomsskatten opkræves for dig?

Læs mere +

29. jan. 2024

Beskatning af personalegoder

Alle medarbejdere skal beskattes af deres personalegoder. Det kan være personalegoder, som fri telefon, fri internet på din hjemmeadresse i forbindelse med hjemmearbejde eller værdien af fri sommerbolig. Beskatning af personalegoder reguleres også ved hvert årsskifte.

Læs mere +

28. jan. 2024

Bliv klogere på befordring i 2024

Ved hvert årsskifte bliver dine skattefradrag reguleret. Det betyder, at dine skattefradrag kan blive højere eller lavere. Det har også betydning for dit befordringsfradrag, som samlet set stiger i 2024, hvis man sammenligner med befordringsfradraget i 2023.

Læs mere +

24. jan. 2024

En stor aften med NFH

Den 3. januar 2024 var vi med til Nykøbing F. Håndboldklub – NFHs arrangement for partnere i SPAR NORD BOXEN. Denne aften havde vi æren af at indtage scenen sammen med ingen ringere end Borre, som gerne ville vide lidt om hvordan det står til i revisorligaen.

Læs mere +

22. jan. 2024

Nye krav til bogføringssystemer

Virksomheder og erhvervsdrivende fonde skal fra næstkommende regnskabsår, som begynder den 1. juli 2024, anvende et bogføringssystem, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Læs mere +

22. jan. 2024

Frivillig acontoskat for selskaber

Vi nærmer os med hastige skridt fristen for indbetaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2023, som er torsdag den 1. februar 2024. Jeres virksomhed kan dog vælge at udskyde indbetalingen af acontoskatten til den 20. november 2024. Det er dog ikke nødvendigvis en fordel, hvis I forudser at skulle indbetale en større restskat.

Læs mere +

19. dec. 2023

Privatpersoners fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger

Der kan være mange årsager til, at du ønsker at støtte et bestemt formål, og som privatperson kan du få fradrag for en række gaver, bidrag eller donationer til velgørende organisationer og foreninger. Størrelsen af dit fradrag afhænger af, hvor meget du donerer og hvad du donerer til.

Læs mere +

19. dec. 2023

Forskudsopgørelsen for 2024 er åben

Forskudsopgørelsen er klar til at blive nærlæst og behørigt rettet for ændringer og forventede ændringer i dit liv – og som noget nyt vil du, som boligejer, for første gang se den samlede boligskat på din forskudsopgørelse.

Læs mere +

18. dec. 2023

Hvordan beskattes firmagaver og firmajulegaver?

For nogen er taknemmelighed et venligt ord, en mail, en post-it, en sms, et brev. En Kudos til en kollega, medarbejder eller samarbejdspartner. Noget ægte og inderligt, der beskriver en glæde ved den indsats, der er lagt for dagen, måneden, året.

Læs mere +

09. okt. 2023

Indberetning af acontoskat for selskaber – 2. rate 2023

Det er igen tid for betaling af dit selskabs acontoskat, idet både ordinær og frivillig acontoskat skal betales inden den 20. november 2023. Det er i øvrigt muligt at indbetale den frivillige acontoskat for 2023 helt frem til den 1. februar 2024, men det koster et restskattetillæg

Læs mere +

07. okt. 2023

Nye boligskatteregler kan medføre ændrede forskuds- og/eller årsopgørelser

De nye boligskatteregler træder i kraft den 1. januar 2024, og det betyder blandt andet, at din boligskat fremover kun opkræves via forskuds- og årsopgørelsen. Allerede i november 2023 vil grundskylden fremgå af forskudsopgørelsen, og du vil ikke modtage de gamle giro-indbetalinger fra din kommune.

Læs mere +

26. sep. 2023

Hvad er reglerne for opladning af elbil for lønmodtagere, hovedaktionærer og selvstændige?

Både private og virksomheder investerer i stigende grad i køb af el- eller hybridbiler, og det kommer nok ikke som en overraskelse, at disse køretøjer skal oplades fra tid til anden. En overraskelse er det heller ikke, at der skal betales for strømmen, men mere det, at der muligvis sker beskatning af strømforbruget for både arbejdstager, arbejdsgiver, hovedaktionær og selvstændige.

Læs mere +