31. jan. 2024

Opkrævning af ejendomskat

Opkrævningen af ejendomsskatter er nu overgået fra kommunerne til staten. Det betyder at opkrævningen af ejendomsskatter fremover sker via ejerens forskudsopgørelse eller en skattekonto. Men ved du hvordan ejendomsskatten opkræves for dig?

Ejendomsbeskatning af ejendomme tinglyst
under personligt ejerskab

Når en ejendom er tinglyst under ejerskab af en person og ikke en virksomhed, så vil opkrævningen af ejendomsskat ske via vedkommendes forskudsopgørelse.

Det er gældende for alle ejerbolig, sommerhuse, landbrugsejendomme og skovejendomme, som er tinglyst under dit personlige ejerskab.   Hvis du udlejer et enfamiliehus, der er tinglyst under personligt ejerskab og ikke af en virksomhed, så vil ejendomsskatten ligeledes blive indregnet i din forskudsopgørelse.

Ejendomsbeskatning af ejendomme tinglyst
under ejerskab af en virksomhed

Hvis en ejendom er tinglyst under ejerskab af en virksomhed, så vil ejendomsbeskatningen blive opkrævet i to årlige rater via virksomhedens skattekonto.

Ejendomsskatten kan dog ikke øremærkes på virksomhedens skattekonto. Betaling indgår derfor på lige fod med de resterende betalinger, som der måtte ske via virksomhedens skattekonto. Hvis virksomheden har gæld, så vil indbetalinger på skattekontoen dække den ældste gæld først.

Ejendomsskatten for virksomheder er dog fortsat en driftsomkostning. Det betyder, at hvis en erhvervsejendom fremgår af en persons forskudsopgørelse, og ejendomsskatten opkræves over denne, så vil betalingen af driftsomkostningen indgå i den skattebetaling, som er privat. Dette er derfor en hævning i virksomhedsordningen, hvorfor der herefter skal ske en afregning.

Hvis du er i tvivl om hvordan denne afregning bør ske eller du har behov for rådgivning om hvordan denne hævning bør bogføres, så kontakt en af vores revisorer. Vi sikrer dig at du overholder gældende lovgivning, og at du står stærkt, når du driver virksomhed.

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +

11. mar. 2024

Kontantforbuddet skærpes

Folketinget har for nylig vedtaget en skærpelse af forbuddet mod at modtage kontanter. Det betyder, at erhvervsdrivende fra 1. marts 2024 nu kun må modtage 14.999 kroner i kontanter mod tidligere 19.999 kroner og før det 49.999 kroner.

Læs mere +