22. jan. 2024

Nye krav til bogføringssystemer

Virksomheder og erhvervsdrivende fonde skal fra næstkommende regnskabsår, som begynder den 1. juli 2024, anvende et bogføringssystem, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Den nye bogføringslov foreskriver, at virksomheder og erhvervsdrivende fonde fra næstkommende regnskabsår, som begynder den 1. juli 2024, skal anvende et bogføringssystem, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen fastsatte i februar 2023 nye krav til virksomhedernes standard bogføringssystemer. Det omfatter bl.a. krav til bilagsopbevaring, IT-sikkerhed og automatisering.

Det har medført at Erhvervsstyrelsen nu har udarbejdet en fortegnelse over godkendte bogføringssystemer, som skal anvendes af virksomheder og erhvervsdrivende fonde, der er underlagt årsregnskabsloven, fra 1. juli 2024.

Du kan se fortegnelsen over godkendte standard bogføringssystemer 

De registrerede bogføringssystemer i fortegnelsen er listet i tilfældig rækkefølge og listen opdateres løbende. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke kan finde dit bogføringssystem i fortegnelsen, så kan det være fordi bogføringssystemet stadig er under gennemgang af Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder med eget specialudviklet digitalt bogføringssystem

Nogle virksomheder anvender deres eget specialudviklede og digitale bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen stiller på nuværende tidspunkt ikke krav til at virksomhederne skal skifte dette bogføringssystem ud med et standardbogføringssystem, men oplyser følgende:

“Virksomheder, der anvender et specialudviklet digitalt bogføringssystem, er selv ansvarlige for at sikre, at systemet opfylder kravene.” – Erhvervsstyrelsen, Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer, opdateret 11. januar 2024.

Kravene til specialudviklede systemer forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.

Har du brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning om hvilket bogføringssystem du bør anvende eller om din virksomheds specialudviklede og digitale bogføringssystem lever op til kravene fastsat af Erhvervsstyrelsen, så kontakt KAMPER+ANDERSEN. Vi er eksperter i økonomisk rådgivning og revision.

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Peter Kamper

Partner

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +

11. mar. 2024

Kontantforbuddet skærpes

Folketinget har for nylig vedtaget en skærpelse af forbuddet mod at modtage kontanter. Det betyder, at erhvervsdrivende fra 1. marts 2024 nu kun må modtage 14.999 kroner i kontanter mod tidligere 19.999 kroner og før det 49.999 kroner.

Læs mere +