18. dec. 2023

Hvordan beskattes firmagaver og firmajulegaver?

For nogen er taknemmelighed et venligt ord, en mail, en post-it, en sms, et brev. En Kudos til en kollega, medarbejder eller samarbejdspartner. Noget ægte og inderligt, der beskriver en glæde ved den indsats, der er lagt for dagen, måneden, året.

For nogen er taknemmelighed et venligt ord, en mail, en post-it, en sms, et brev. En Kudos til en kollega, medarbejder eller samarbejdspartner. Noget ægte og inderligt, der beskriver en glæde ved den indsats, der er lagt for dagen, måneden, året.

Mange arbejdsgivere vælger at følge op på en sådan anerkendelse ved at give en julegave til medarbejdere, samarbejdspartnere og andre ved årets slutning, og …

… SKAT følger med.

Er du arbejdsgiver, og vil du gerne give dine medarbejdere en julegave eller en anden form for gave, så er der en række helt faste regler om, hvad gaven må koste, hvad den skal indeholde og hvem, der skal indberette gavens værdi til SKAT.

Når du giver en julegave eller anden gave til dine medarbejdere, er udgangspunktet, at der er tale om et skattepligtigt gode. Der er dog undtagelser og en af dem er, at dine medarbejdere ikke beskattes, hvis din julegave-købspris inklusive moms ikke overstiger et bestem beløb. Denne regel skal kombineres med den generelle bagatelgrænse (under bagatelgrænsen er gaven skattefri) for personalegaver.

Følg med ind i SKATs gave-skatte-værksted og bliv opdateret om reglerne for beskatning af gaver og julegaver anno 2023.

Hvad er gaver fra arbejdsgiver?

Dine medarbejdere kan modtage gaver fra dig til en årlig, samlet værdi under en skattemæssig beløbsgrænse på 1.300,- kroner (2023) (1.200,- kroner (2022)). Når vi skriver gaver, så inkluderer det også de såkaldte “Tingsgaver”. Tingsgaver er et skattemæssigt underbegreb af gaver, og det dækker eksempelvis over varer fra butikker, supermarkeder, restaurationsbesøg samt vin, chokolade, mad, drikke, boligtilbehør, dekoration mm.

Jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelser og lejlighedsgaver ved private mærkedage er ikke omfattet af den skattefrie beløbsgrænse.

Den skattefri bundgrænse – gaver generelt

Skattereglerne om julegaver skal ses i sammenhæng med den generelle, årlige skattefri beløbsgrænse på 1.300,- kroner (2023) / 1.200,- kroner (2022) for gaver til medarbejdere. Julegaven tæller således med i de 1.300,- kroner, som du kan give gaver for på et år, uden at dine medarbejdere skal beskattes.

Hvis du som arbejdsgiver giver gaver til en samlet værdi af mere end 1.300,- kroner, skal både du og dine medarbejdere indberette de skattepligtige gaver. Medarbejderen indberetter via sin årsopgørelse i rubrik 20. Julegaver og gaver til medarbejdere er – uanset værdien – fradragsberettiget for arbejdsgiver.

Julegaven er noget særligt rent skattemæssigt

Selvom julegaven tæller med i den samlede værdi af skattefrie gaver til den enkelte medarbejder, så er julegaven alligevel noget særligt forstået sådan, at så længe den holdes under de 900,- kroner (2023, 2022), så er den skattefri og holdes ude af skatte-regnestykket; og det er uanset andre gavers beløbsstørrelse i årets løb.

En julegave på over 900,- kroner beskattes derfor, hvis det samlede gavebeløb fra dig, som arbejdsgiver, det pågældende år er større end 1.300.- kroner. Det ville den ikke blive, hvis julegavens værdi var under 900 kroner. Her ville medarbejderen kun blive beskattet af det resterende beløb fra 900 kroner og op til værdien af de årlige gaver.

Du kan således give en julegave til dine medarbejdere med en værdi på op til 1.300,- kroner, men så skal det hele beskattes, hvis du har givet andre gaver i det pågældende år.

Julegaver og gavekort

Det er ikke tilladt at give kontanter eller gavekort, der kan sidestilles med kontanter.

Gavekort sidestilles skattemæssigt med kontanter, og gavekort er derfor skattepligtige. En ellers skattefri julegave til 900,- kroner kan derfor blive skattepligtig, hvis gaven er et gavekort. Det gælder, hvis gavekortet er brugbart til en bred række af forskellige ydelser, som for eksempel restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, mad og drikke etc., hvor dine medarbejdere selv vælger frit fra “menu-kortet”.

Det kan også være, at du får den gode idé at give dine medarbejdere et gavekort med mulighed for at købe ind i hele din virksomheds varesortiment, hvilket igen betyder, at der ikke er tale om begrænset udvalg (medmindre du naturligvis kun sælger én ting til under 900 kroner), og dine medarbejdere vil her også skulle beskattes af gavekortet.

Gavekortet kan dog være skattefrit, hvis gavekortet gives til naturalier, som på forhånd er udvalgt og bestemt af dig som arbejdsgiver. Udvalget skal – i følge SKAT – være “beskedent”.

Regler for skatterfrie gavekort til medarbejdere

Det er altid en vurderingssag, hvilke gavekort, der beskattes, og det gælder enhver type gavekort til dine medarbejdere. Som udgangspunkt vil nedenstående gavekort fra dig, som arbejdsgiver, dog altid være skattefrie. Det fremgår af forskellige domme og SKATs egne formuleringer.

  • Du giver dine medarbejdere et gavekortet, der kun gælder til få, udvalgte gaver på nettet. Det er her, hvor du aftaler med en online-gaveleverandør, at dine medarbejdere kan vælge imellem 2-3 julegave-pakker via en hjemmeside med et login, og så efterfølgende få disse julegaver leveret på hjemmeadressen eller på virksomhedens adresse til afhentning.
  • Du giver dine medarbejdere et gavekort, hvor du på forhånd har valgt gaven på gavebeviset. Det kan sagtens være forskellige gavekort til forskellige medarbejdere, fællesnævneren er blot, at det kun kan anvendes til ét formål.
  • Du giver et gavekort til en bestemt restaurant – og her skal restaurantens navn fremgå. Gavekortet skal derudover kun kunne bruges til dagens tre-retters-menu eller til én ud af 3 tre-retters menuer, som du (arbejdsgiver) har sammensat på forhånd.

Regler for skattepligtige gavekort til medarbejdere

Hvis et gavekort er skattepligtigt, skal medarbejderen selv oplyse gavekortets værdi på sin årsopgørelse i rubrik 20. Da du er arbejdsgiver, skal du tillige indberette værdien af gavekortet og indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet.

Herunder er eksempler på gavekort, der altid vil være skattepligtige for dine medarbejdere:

  • Et fysisk gavekort, der kan ombyttes til kontanter eller et gavekort, der har en bred anvendelsesmulighed, som det vil være tilfældet med et gavekort til Magasin, Sallling, Føtex, Bilka, Netto, Coop eller andre indkøbsfaciliteter herunder byggemarkeder, storcentre, centerforeninger, havecentre m.fl.
  • Et digitalt gavekort og gavekort fra en internetshop, herunder plastikkort fra cityforeninger, supermarkeder og storcentre. Digitale gavekort skal nemlig altid kunne byttes til kontanter, og i den forbindelse er det underordnet, at dine medarbejdere muligvis skal betale et gebyr for at få gavekortet ombyttet til kontanter.
  • Gavekortet er til hele dit varesortiment (din virksomheds produkter).

Eksempler på beskatning og ingen beskatning af gaver og julegaver

Herunder finder du en række eksempler på beskatning eller ikke beskatning af julegaver og andre gaver.

Eksempel 1:
Din medarbejders julegave har en værdi på 900,- kroner, og du har, som arbejdsgiver, givet medarbejderen andre gaver i årets løb til en værdi af 500,- kroner.

I dette eksempel beskattes medarbejderen ikke af julegaven, da julegaven ikke overstiger 900,- kroner. Medarbejderen bliver dog beskattet af de øvrige gaver til 500,- kroner, da den samlede årlige skattefrie bundgrænse på 1.300,- kroner er overskredet.

Eksempel 2:
Julegaven har en værdi på 1.000,- kroner og medarbejderen har i samme år fået andre gaver fra arbejdsgiveren til en værdi af 500,- kroner.

I dette eksempel beskattes medarbejderen af både julegaven og af de andre gaver i årets løb, da bundgrænsen på 1.300 kr. overskrides, og grænsen for julegavens størrelse også er overskredet.

Eksempel 3:

En virksomhed giver et gavekort til en behandling hos en klinik (eksempel en statsautoriseret fodterapeut) med en specifikation fra arbejdsgiver om, at det kun kan anvendes til én type behandling.

Hvis gavekortet holder sig inden for beløbsgrænsen på 900 kroner for julegaver, eller værdien af de samlede gaver fra arbejdsgiver inden for samme år holder sig under beløbsgrænsen på 1.300 kroner, så kan du som arbejdsgiver godt give ovenstående gavekort som julegave. Der er dog nogle helt konkrete krav, som også skal være opfyldt i dette tilfælde, idet gavekortet ikke må kunne ombyttes til kontanter, og det må ikke være digitalt. Årsagen til, at det ikke må være digitalt er, at den pågældende terapeut vil være underlagt markedsføringsloven om elektroniske gavekort, og disse skal kunne ombyttes til kontanter.

Nyheden er skrevet og udgivet af Dansk Revision den 07. november 2023. Læs original indlægget her.

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Peter Kamper

Partner

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +

11. mar. 2024

Kontantforbuddet skærpes

Folketinget har for nylig vedtaget en skærpelse af forbuddet mod at modtage kontanter. Det betyder, at erhvervsdrivende fra 1. marts 2024 nu kun må modtage 14.999 kroner i kontanter mod tidligere 19.999 kroner og før det 49.999 kroner.

Læs mere +