07. okt. 2023

Nye boligskatteregler kan medføre ændrede forskuds- og/eller årsopgørelser

De nye boligskatteregler træder i kraft den 1. januar 2024, og det betyder blandt andet, at din boligskat fremover kun opkræves via forskuds- og årsopgørelsen. Allerede i november 2023 vil grundskylden fremgå af forskudsopgørelsen, og du vil ikke modtage de gamle giro-indbetalinger fra din kommune.

De nye boligskatteregler træder i kraft den 1. januar 2024, og det betyder blandt andet, at din boligskat fremover kun opkræves via forskuds- og årsopgørelsen.

Allerede i november 2023 vil grundskylden fremgå af forskudsopgørelsen, og du vil ikke modtage de gamle girokort fra din kommune.

Fra 2021 til og med 2023 betaler du boligskatter af din ejendomsvurdering for 2020. SKAT opkræver ind til da ejendomsværdiskatten via din forskuds- og årsopgørelse, og grundskyld opkræves af den kommune, din ejendom ligger i.  

I 2024 skal du så betale boligskatter af ejendomsvurderingen for 2022. Inden betaling trækkes 20 % af vurderingens værdi fra som en form for buffer for vurderingernes rigtighed. I 2024 opkræver SKAT alene både din ejendomsværdiskat og din grundskyld.

De nye ejendomsvurderinger har været kraftigt omdiskuteret på det seneste, og vi vil ikke gå ind i debatten omkring vurderinger eller rigtigheden af disse. Vi vil egentlig bare gøre dig opmærksom på, at du snart vil kunne se din samlede boligskattebetaling via din forskudsopgørelse og senere din årsopgørelse.

Som revisorer bliver vi i øvrigt tit kontaktet i forbindelse med ejendomsvurderinger, og vi vil naturligvis altid gerne hjælpe dig. Vi er her for at sikre dig den bedste og mest værdifulde rådgivning, men der er en række ting, du med fordel selv kan sætte dig ind i (og sikkert også finde svaret på), inden du kontakter os.

Besøg Vurderingsportalen

Skatterabat og indefrysning

Hvis din samlede boligskat er steget på grund af de nye skatteregler, vil du få en skatterabat. Den sikrer, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler.

Rabatten udgør forskellen mellem det, du skal betale i 2024 med de nye regler, og det, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført. I de nuværende regler er der skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden.

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter i kroner og øre, så længe du ejer ejendommen. Hvis boligskatten stiger på et senere tidspunkt, får du ikke mere i rabat. I stedet kan du indefryse stigningen med et lån, som du først skal betale tilbage, når du sælger din ejendom. Hvis boligskatten senere falder, får du ikke mindre i rabat. 

Læs mere om indefrysningslån her

Beskatning af bolig i Danmark

Som boligejer betaler du to typer skat af din bolig:

  1. Ejendomsværdiskat
  2. Grundskyld (ejendomsskat)

Ejendomsværdiskat betaler du til staten via din årsopgørelse, og størrelsen af din ejendomsværdiskat vil afhænge af værdien af din bolig – altså hvor meget din bolig er vurderet til at være værd. Din ejendomsværdiskat bliver beregnet som en procentdel af værdien af hele din ejendom (hus og grund).

Grundskyld – eller ejendomsskat, som den kaldes i folkemunde – er en skat, du betaler til din kommune, og det sker på baggrund af din grunds værdi. Din grundskyld bliver beregnet som en promille af ejendommens grundværdi – altså hvor meget din grund er vurderet til at være værd i ubebygget stand. Det er din kommune, der fastsætter grundskyldspromillen. Grundskylden kan i øvrigt kun stige med 2,8 % fra 2023 til 2024.

Ingen skattestigning trods højere boligvurdering

I 2024 skal alle boligejerne betale skat af en 2022-vurdering. For de fleste boligejere vil den være højere end de tidligere vurderinger. Det skyldes bl.a., at boligpriserne generelt er steget. Det betyder, at især huse og ejerlejligheder i og omkring de større byer vil få højere vurderinger end tidligere.

For at holde skatten “i ro” i forhold til de stigende vurderinger så sænkes satserne for både ejendomsværdiskatten og grundskylden med virkning fra 2024. Desuden er der vedtaget en række andre tiltag ved overgangen til de nye boligskatteregler.


Forventninger til den fremtidige boligbeskatning

Boligskatterne på de billigste huse forventes at falde i mange kommuner, fordi skattesatserne bliver lavere i 2024. Det samme gælder huse, der har en ejendomsværdi, som er typisk for kommunen. Kommuner omkring København forventes at få højere boligskatter på de billigste og de typiske huse. Her er du så som boligejer “beskyttet med skatterabatter”, der sikrer, at du ikke skal betale mere med de nye skatteregler, end du skulle have gjort med de gamle, nuværende regler.

Der, hvor boligskatterne forventes at stige, er på de dyreste huse; nærmere bestemt i 16 kommuner primært omkring København. I de øvrige kommuner forventes et fald boligskatterne på de dyreste huse.

Som det også er fremgået af medierne, er der imidlertid stor forskel på, hvor meget skatterne vil stige i de enkelte kommuner og for de enkelte ejendomme.

Ny og gammel boligskat

Du kan læse meget mere om de nye og eksisterende boligskatteregler på Vurderingsstyrelsens hjemmeside. Her kan du finde de regler, der gælder frem til 31. december 2023 og se, hvad de nye vurderinger vil betyde for din skat.

  • Boligskat indtil 2024
    Se, hvilke skatter du betaler, hvad de nye vurderinger betyder for din skat, og hvad der sker med boligskatten i 2024, hvor der kommer nye regler.
  • Nye boligskatteregler i 2024
    Den 1. januar 2024 kommer de nye boligskatteregler. Se, hvad det betyder for dig.
    Læs mere

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Peter Kamper

Partner

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +

11. mar. 2024

Kontantforbuddet skærpes

Folketinget har for nylig vedtaget en skærpelse af forbuddet mod at modtage kontanter. Det betyder, at erhvervsdrivende fra 1. marts 2024 nu kun må modtage 14.999 kroner i kontanter mod tidligere 19.999 kroner og før det 49.999 kroner.

Læs mere +