20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Den generelle indberetningsfrist for indsendelse af årsrapporter er 6 måneder, og det betyder, at virksomheder, hvis regnskab følger kalenderåret, skal indberette inden udgangen af 2. kvartal 2024.

Er du i tvivl om, hvornår din virksomhed skal indberette, så sender Erhvervsstyrelsen en påmindelse, når det er ved at være tid til at indberette årsrapporten. Der sendes også en kopi til et af ledelsesmedlemmernes private, digitale postkasse.

Vi hjælper dig også gerne, og vi lægger vægt på, at revision er at sige tingene, som tallene er – og så alle forstår det.

Årsregnskabet

Men lad os starter med at kigge på hele grundlaget for årsrapporten – nemlig årsregnskabet.

”Revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant og bidrager til årsregnskaber af høj kvalitet og til gennemsigtighed og tillid til rigtigheden af informationerne i regnskabet – til gavn for investorer, interessenter, myndigheder og offentligheden generelt”…

Skattestyrelsen

Det lyder måske lidt højtravende men ikke desto mindre er det sådan Skattestyrelsen definerer vores opgaver i forhold til årsregnskabet.

Udover definitionen på vores opgaver, så der vi det også som vores fornemste opgave at hjælpe dig med at drive din forretning bedst muligt og med højest muligt afkast – inden for de regler, der nu engang findes. Det er bedst for dig og bedst for den fair konkurrence.

Det er i øvrigt ikke alle virksomheder, der skal indberette et årsregnskab, men en stor del af de danske virksomheder er faktisk forpligtet til at indberette en såkaldt årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten giver et overblik over både indtægter, udgifter og andre finansielle poster.

Det er årsregnskabsloven, der fastsætter bestemmelserne for hvordan virksomheder skal aflægge et regnskab, og den kan du læse mere om her.

Hvad indeholder en årsrapport?

En årsrapport er den vigtigste, årlige kommunikation fra din virksomhed. En årsrapport er nemlig den økonomisk status for din virksomhed. Det er kommunikationen udadtil med oplysninger til investorer, långivere, interessenter, offentlige myndighed mm. om din virksomheds økonomiske og ikke økonomiske forhold – hvordan har din virksomhed det? Hvordan “trives” I?

Det er populært sagt ét, samlet dokument, der teknisk set består af en række lovpligtige og frivillige oplysninger. De lovpligtige elementer er afhængig af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører (A-D), og de frivillige elementer kan være noget om din virksomheds sociale ansvar, etiske retningslinjer og/eller regnskab, miljøregnskab etc.

Bruger du en godkendt revisor, og har vedkommende underskrevet en påtegning eller erklæring til årsrapporten, skal påtegningen/erklæringen, indgå i årsrapporten.

Du kan læse mere om kravene til de forskellige regnskabsklasser her.

Artiklen er udgivet af Dansk Revision den 20. marts 2024.

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Martin Andersen

Partner

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

11. jul. 2024

Stillingsopslag: Revisor hos KAMPER+ANDERSEN

Vil du være en del af et dynamisk team i en voksende revisionsvirksomhed? KAMPER+ANDERSEN søger en erfaren revisor til at assistere med årsregnskaber, skatteopgørelser og interne processer. Med mindst 4 års erfaring inden for regnskabsaflæggelse og kendskab til Uniconta, E-conomic, Case-ware og MS Office, kan du blive vores nye kollega.

Læs mere +

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +