28. feb. 2024

Reglerne for skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2024

Kigger vi på reglerne for - og forskellen på - henholdsvis reklameomkostninger, personaleomkostninger og repræsentationsomkostninger, så vidner talrige skattesager om, at SKAT ikke altid er enig med dine eller andre virksomheders fortolkning af fradrag.

Og hånden på hjertet - har du helt tjek på, hvad der er hvad?

Du kan trække reklame- og salgsudgifter fuldt fra som driftsomkostninger, og du kan også afholde en fest for dine ansatte. Fuld plade på både moms- og skattefradrag.

Du kan kun fratrække udgifter til gaver, udflugter og anden opmærksomhed over for forretningsforbindelser med 25%. Det regnes nemlig for at være af kommerciel karakter.

Vi gennemgår kort de åbenlyse forskelle imellem reklameudgifter, repræsentationsudgifter og personaleudgifter.

Reklameudgifter

Du kan fratrække reklame- og salgsudgifter fuldt ud som driftsomkostninger. Det gælder både skatte- og momsmæssigt.

Udgifterne er generelt karakteriseret ved, at de afholdes over for en ubestemt kreds af personer uden for virksomheden. Hos SKAT defineres det som “udgifter, der afholdes i forbindelse med den skattepligtiges erhverv med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser”. SKAT skriver endvidere, at vurderingen af, om der er fradrag for udgiften til reklame, skal foretages på grundlag af en konkret vurdering af reklameværdien for virksomheden. Du kan altså ikke bare støtte hvad som helst – det skal have en kommerciel værdi for din virksomhed.

Tilbage i 2022 skrev vi en nyhed om sponsorater, der går lidt mere i dybden med reklameudgifter og sponsorater. Den er stadig aktuel.

Repræsentationsudgifter

Udgifter i repræsentationsøjemed er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser. Dine medarbejdere tæller ikke med her, det drejer sig udelukkende om personer, der ikke er knyttet til din virksomhed som medarbejdere.

I revisorsprog regnes repræsentationsudgifter normalt for det, vi kalder en kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Repræsentationsudgifter er oftest udgifter til:

 • Måltider
 • Restaurationsbesøg
 • Drikkevarer
 • Gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier
 • Afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser
 • Underholdning og fornøjelser
 • Deltagelse i fx rejser, udflugter og ferieophold.

Repræsentation er altså ikke reklame, og den kan kun fratrækkes 25 pct. skattemæssigt, mens der ikke er fradrag momsmæssigt. Er der tale om restaurationsydelser af erhvervsmæssig karakter, stiller sagen sig lidt anderledes.

Fradrag for repræsentationsudgifter forudsætter normalt, at bilaget er:

 • Dateret
 • Indeholder oplysninger om hvilke ydelser, det vedrører
 • Hvilken anledning udgifterne afholdes i
 • Navne på deltagerne
 • Bilaget er kvitteret af udsteder samt hvem det er udstedt til

Bemærk gerne at det er vigtigt at datere dine bilag og supplere med navne, årsag mv. Nylige domme viser, at det ikke kan gøres efterfølgende.

Personaleudgifter

Med personaleudgifter forstås skattemæssige udgifter afholdt til din virksomheds medarbejdere, herunder eventuelle bestyrelsesmedlemmer, men ikke advokat eller revisor – med mindre de sidder i bestyrelsen naturligvis. Der er tale om udgifter, der afholdes for at forbedre arbejdsmiljøet eller som led i personalepleje m.v.

Det drejer sig nærmere om gaver, underholdning og kost. Er der tale om repræsentationsudgifter, kan de fradrages som omtalt ovenfor. Der er fuldt fradrag skattemæssigt for sådanne udgifter, men som hovedregel intet fradrag momsmæssigt.

Er der tale om blandede arrangementer, kan der eventuelt ske fradrag efter en nærmere opdeling af udgifterne.

Skematisk overblik over skatte- og momsfradrag ved repræsentation for 2024

Således afklaret om forskellene, har vi udarbejdet en lille pjece med et skematisk overblik, hvor du let kan få afklaret fradragsretten i de fleste, forekommende dagligdagstilfælde.

Download vores komplette skema med overblikket over Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2024 her.

Skemaet taget sit udgangspunkt i en virksomhed med fuldt momsfradrag. Andre virksomhedstyper kan have andre fradragsrettigheder.

Nyheden er forfattet og offentliggjort af Dansk Revision den 27. februar 2024.

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Peter Kamper

Partner

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

11. jul. 2024

Stillingsopslag: Revisor hos KAMPER+ANDERSEN

Vil du være en del af et dynamisk team i en voksende revisionsvirksomhed? KAMPER+ANDERSEN søger en erfaren revisor til at assistere med årsregnskaber, skatteopgørelser og interne processer. Med mindst 4 års erfaring inden for regnskabsaflæggelse og kendskab til Uniconta, E-conomic, Case-ware og MS Office, kan du blive vores nye kollega.

Læs mere +

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +