22. jan. 2024

Frivillig acontoskat for selskaber

Vi nærmer os med hastige skridt fristen for indbetaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2023, som er torsdag den 1. februar 2024. Jeres virksomhed kan dog vælge at udskyde indbetalingen af acontoskatten til den 20. november 2024. Det er dog ikke nødvendigvis en fordel, hvis I forudser at skulle indbetale en større restskat.

Hvad er acontoskat?

Acontoskat betales af selskaber og trækkes fra den endelige skat. Den endelige skat er den skat, der beregnes i forbindelse med selskabets årsopgørelse. Hvis der betales for meget i acontoskat, vil der opstå et skattetilgodehavende, hvorimod der vil opstå en skyldig skat, hvis der er betalt for lidt acontoskat.

Acontoskatteraten fastsættes af SKAT, og beregnes som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. Dit selskab kan selv hæve eller nedsætte de to rater, hvis der sker ændringer i indtjeningen i løbet af regnskabsåret.

Ved nystiftet selskab

Hvis du har et nystiftet selskab, så skal du være ekstra opmærksom, idet SKAT ikke har kendskab til dit selskabs indtjening. SKAT opkræver derfor ikke acontoskat for din virksomhed, og du skal derfor selv være ekstra opmærksom på acontoskatteraterne for ikke at skylde en større skattebetaling.

Vurdér din acontoskat løbende

Det er derfor også vigtigt, at du løbende vurderer, om din acontoskatterate svarer til dit selskabs forventede skattebetaling, eller om der skal ske ændring af acontoskatteraten. Risikoen er, at der enten venter en stor skattebetaling eller at du låser likviditeten indtil november året efter, hvis du har penge til gode.

Betal eller udskyd?

Det afhænger meget af din virksomheds likviditet og lånebetingelser, om det kan det være en fordel at betale for meget acontoskat eller alternativt udskyde acontoskatten så længe som muligt.

Hvis din virksomhed udskyder betalingen af den frivillige acontoskat, så skal I betale et restskattetillæg.

Skattestyrelsen offentliggjorde sidst i 2023 satsen for restskattetillæg for selskaber mv. for indkomståret 2023 samt satsen for det rentetillæg, som skal betales ved frivillig indbetaling af acontoskat den 1. februar 2024.

Restskattetillægget er fastsat til 7,7 %, og rentetillægget ved frivillig indbetaling den 1. februar 2024 er fastsat til 1,5 %.

Det betyder, at selskaber med udsigt til at skulle indbetale restskat for indkomståret 2023 kan vælge at betale skatten mod et rentetillæg på 1,5 %, eller udskyde indbetalingen til den 20. november 2024 mod et restskattetillæg på 7,7 %.

Hverken rente- eller restskattetillægget er fradragsberettiget. 

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om hvorvidt det er mest fordelagtigt for din virksomhed at udskyde acontoskatten eller alternativt at betale for meget acontoskat, så kontakt KAMPER+ANDERSEN. Vores revisorers kompetencer og mangeårige erfaringer sikrer dig, at du står stærkest muligt, når du driver virksomhed.

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Peter Kamper

Partner

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

11. jul. 2024

Stillingsopslag: Revisor hos KAMPER+ANDERSEN

Vil du være en del af et dynamisk team i en voksende revisionsvirksomhed? KAMPER+ANDERSEN søger en erfaren revisor til at assistere med årsregnskaber, skatteopgørelser og interne processer. Med mindst 4 års erfaring inden for regnskabsaflæggelse og kendskab til Uniconta, E-conomic, Case-ware og MS Office, kan du blive vores nye kollega.

Læs mere +

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +