29. jan. 2024

Beskatning af personalegoder

Alle medarbejdere skal beskattes af deres personalegoder. Det kan være personalegoder, som fri telefon, fri internet på din hjemmeadresse i forbindelse med hjemmearbejde eller værdien af fri sommerbolig. Beskatning af personalegoder reguleres også ved hvert årsskifte.

Hvad er personalegoder?

Personalegoder er et begreb, som indebærer mange goder. I skattemæssig forstand betragtes fri bil, fri telefon, computer og internet, fri kost og logi, fri helårsbolig, fri sommerbolig, sundhedsydelser og arbejdsgiverbetalt uddannelse som personalegoder.

Personalegoder kan derfor være konstante i hele arbejdsforholdet, men de kan også variere. Hvis en arbejdsgiver f.eks. investerer i en medarbejder via en arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, så er dette en varierende personalegode, som man som medarbejder beskattes af i den periode, hvor man er indskrevet på uddannelsen. Medarbejderen beskattes dog ikke af denne personalegode i det resterende arbejdsforhold. Det er altid arbejdsgiver, som bestemmer hvilke personalegoder, medarbejderne skal have til rådighed. Ofte er det dog muligt at forhandle med sin arbejdsgiver om forlængelse af eksisterende eller nye personalegoder.

Beskatning af personalegoder

Beskatningen af personalegoder stiger samlet set i 2024. Følgende oversigt tager udgangspunkt i de mest benyttede personalegoder. Hvis du vil vide mere om beskatning af personalegoder, som ikke fremgår af nedenstående tabel, så kontakt en revisor fra KAMPER+ANDERSEN. Vi sikrer dig et godt økonomisk overblik.

Personalegoder2024
Telefon
Årlig beskatning af fri telefon 3.200, – DKK.
Månedlig beskatning af fri telefon 267,- DKK.
Internet
Bredbånd, hvis opkobling til arbejdsgivers netværkSkattefrit
Bredbånd, hvis ikke opkobling til arbejdsgivers netværkInkluderet i fri telefon
Sommerbolig
Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22-34)0,50% per uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger)0,25%

Værdien af fri sommerbolig i ugerne 22 – 34 samt øvrige uger er uændret fra 2023. Det gør sig ligeledes gældende ved bredbånd, som er koblet op til arbejdsgivers netværk.

Hvem indbretter?

Det er medarbejderens ansvar at sikre, at de indberetter og indbetaler den SKAT, som de er forpligtet til. Det er derfor ikke arbejdsgiveren som har til opgave at indberette en medarbejders personalegoder. Alle medarbejdere er derfor forpligtet til at indberette og indbetale SKAT af personalegoder. Du kan indberette dine eksisterende eller nye personalegoder via din forskudsopgørelse.

Læs mere om beskatning af personalegoder her.

Et godt råd på det rigtige tidspunkt er guld værd for din virksomhed...

Ring til en af vores dygtige kolleger hos KAMPER+ANDERSEN og hør mere om vores stærke kompetencer inden for regnskab, rådgivning og kontrol

Kontakt mig og få en snak om
dine udfordringer og opgaver.

11. jul. 2024

Stillingsopslag: Revisor hos KAMPER+ANDERSEN

Vil du være en del af et dynamisk team i en voksende revisionsvirksomhed? KAMPER+ANDERSEN søger en erfaren revisor til at assistere med årsregnskaber, skatteopgørelser og interne processer. Med mindst 4 års erfaring inden for regnskabsaflæggelse og kendskab til Uniconta, E-conomic, Case-ware og MS Office, kan du blive vores nye kollega.

Læs mere +

20. mar. 2024

Hvornår skal årsrapporten indsendes, og hvad skal årsrapporten indeholde?

Den generelle indberetningsfrist for årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Personligt ejede virksomheder har ikke pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport.

Læs mere +

14. mar. 2024

Nye regler for registrering af arbejdstid

Fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for dig og alle andre danske arbejdsgivere at sørge for, at medarbejdere har mulighed for at registrere deres arbejdstid. Kravet om registrering af den daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for dig som arbejdsgiver - især hvis du ikke tidsregistrerer i dag og naturligvis også, hvis du ikke overholder loven.

Læs mere +